Աստղագիտական միավոր

  Աստղագիտական միավորը (ա.մ.) աստղագիտությունում տարածության չափման միավոր է, որը մոտավորապես հավասար է Արևից Երկիր մոլորակի միջին հեռավորությանը: IERS-ի (Երկրագնդի պտույտի միջազգային ծառայություն) հաստատունների համակարգում ա.մ.-ն հավասար է 149 597 870,691 կիլոմետրի: