Պլանեթեզիմալ

   Պլանեթեզիմալը (անգլերենից՝ planet-մոլորակ և infinitesimal-անվերջ փոքր) երկնային մարմին է, որը ձևավորվում է առավել մանր մասնիկների աստիճանաբար կլանման արդյունքում: Անդադար դեպի իրեն ձգելով նոր մարմիններ և զանգված հավաքելով՝ պլանեթեզիմալը ձևավորում է ավելի խոշոր մարմին, մինչև ձգողության ուժի հետևանքով սկսում է խտանալ և պնդանալ: Գնալով պլանեթեզիմալի կենտրոնում ջերմաստիճանը մեծանում է և հալեցնում այն: Արդյունքում ձևավորվում է մոլորակի նախատիպ:
   Մոլորակների ձևավորման այսպես կոչված պլանեթեզիմալների տեսությունը առաջարկվել է սովետական աստղագետ Վ. Սաֆրոնովիի կողմից և ներկայումս խրախուսվում է աստղագետների մեծ մասի կողմից: