Լուսատարի

   Լուսատարին երկարության չափման միավոր է, որը հավասար է 1 տարում լույսի անցած ճանապարհին: Առավել գիտականորեն, ըստ Միջազգային աստղագիտական միության, լուսատարին հավասար է այն ճանապարհին, որը անցնում է լույսը 1 տարվա ընթացքում վաակումում՝ իր վրա չունենալով գրավիտացիոն դաշտերի ազդեցություն: 
   1 լուսատարին հավասար է.
9 460 730 472 580 800 մետրի
0,306 601 պարսեկի