Միջաստղային միջավայր

   Միջաստղային միջավայրը այն նյութերն ու դաշտերն են, որոնք լցնում են գալակտիկաների ներսում միջաստղային տարածությունը: Այն ներառում է միջաստղային գազ, փոշի, միջաստղային մագնիսական դաշտեր, տիեզերական ճառագայթներ, ինչպես նաև մութ մատերիա: